Liczba odwiedzin strony: 25082 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria adwokacka
Ostapkowicz Andrzej, adwokat

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 59 poz. 415 - Wymagania, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2006 r.) Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127) zarządza się, co następuje: § 1.  Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, składa się z:   1)   części opisowej zawierającej: a)  określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz przeznaczenia produktów pochodzenia zwierzęcego, b)  określenie rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie, c)  opis tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu i ilość zmian produkcyjnych na dobę, d)  określenie liczby osób, z podziałem na płeć, zatrudnionych w tym zakładzie z uwzględnieniem osób zatrudnionych przy produkcji, w administracji oraz wykonujących obsługę techniczną, e)  szczegółowy opis procesów produkcyjnych w zakładzie, f)  wykaz pomieszczeń zakładu z uwzględnieniem ich przeznaczenia, powierzchni, wymaganej wysokości oraz sposobu wykończenia posadzek, ścian i sufitów, g)  wykaz maszyn, urządzeń, instalacji oraz narzędzi przeznaczonych do produkcji, h)  wyszczególnienie wymaganych parametrów fizycznych w pomieszczeniach zakładu, w których jest to konieczne ze względu na technologię i bezpieczeństwo produkcji, w tym temperatury, wilgotności, wielokrotności wymiany powietrza oraz prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniach zakładu, a także natężenia światła w miejscach przeprowadzania badania i kontroli, i)  określenie systemu dostawy i dystrybucji wody, ze szczególnym...
Monitor Polski 2002 Nr 15 poz. 256 - Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2002 r
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2002 r. (M.P. z dnia 27 kwietnia 2002 r.) W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r. Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) ogłasza się, iż ceny towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartału 2001 r. wzrosły o 0,4%.
KRS 0000319834 - ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ZWIĄZEK ZAWODOWY 2008-12-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŚWIERKOWA 9 15-328 BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
542-311-67-58 200254237 0000319834
KRS 0000319833 - FUNDACJA NA RZECZ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA NA RZECZ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW FUNDACJA 2008-12-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OS. KOSMONAUTÓW 7/39 61-624 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
781-183-24-07 301006811 0000319833
KRS 0000319832 - WINALITE POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
WINALITE POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-12-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SZUBERTA 13 02-408 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
958-160-39-91 220712776 0000319832
KRS 0000319831 - "REMSTAT" PIOTR POCHWATKA, ANDRZEJ SZCZEŚNIAK SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"REMSTAT" PIOTR POCHWATKA, ANDRZEJ SZCZEŚNIAK SP. J. SP. J. 2008-12-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DĄBROWSZCZAKÓW 11 80-373 GDAŃSK M. GDAŃSK M. GDAŃSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
584-266-62-74 220717710 0000319831
KRS 0000319830 - LDS ŁAZEWSKI, DEPO I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LDS ŁAZEWSKI, DEPO I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2008-12-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MYSŁOWICKA 15 01-612 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000319830